رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ضمن بازدید از جنوب مشهد و ساخت‌وسازهای غیر مجاز تاکید کرد: فراکسیون محیط زیست مجلس موضوع این زمین‌خواری گسترده را بررسی می‌کند.

 

بهتر نیست هر موقع خواستین اقدام کنید بیاین بازدید