رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم شهر مشهد:

اینکه برای سرمایه‌گذار در مشهد فرش قرمز پهن می‌کنیم؛ فقط شعار نیست، در عمل این کار را می‌کنیم.

 

باید شکرگذار باشه فرصت سرمایه‌گذاری داره با این کارا لوس نشه