رئیس اتحادیه نانوایان مشهد:

دستمزد کارگران نانوایی بین ۹۰ تا ۱۲۰ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دارد.

 

افزایش بدون پرداخت چه فایده داره