اتحادیه صنف شیرینی‌ساز، شیرینی‌فروش، کافه و قنادی مشهد:

گران‌فروشی نیست، قیمت تمام شده زیاد است.

 

شانس آوردیم قیمت مگس‌کش افزایش نیافته