کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی: تولیدکنندگان موظف به رعایت قیمت مصوب تخم‌مرغ هستند

 

حیف مصرف‌کنندگان تمایل دارن با قیمت غیرمصوب خرید کنند