مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان خراسان رضوی: فشار شرکت‌های دارویی به داروخانه‌ها

 

فشار داروخانه‌ها هم به مردم، به همین راحتی