معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی:

۳۷ درصد مدارس استان روشویی و ۳۵ درصد توالت استاندارد ندارد

 

مثل اینکه باید توالت رو هم یکی از معیارهای انتخاب مدرسه قرار بدیم