کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر:

آلودگی وسایل حمل و نقل عمومی یک پنجم خودروهای شخصی است

 

چونکه تعدادشون همینقدر کم