مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد: کاهش ۳۶ درصدی پروازهای فرودگاه مشهد نسبت به سال ۹۸

 

شما بذار کرونا رو شکست بدیم، یک هفته‌ای جبران میشه