رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد: امدادرسانی به ۲۰هزار کرونایی توسط اورژانس ۱۱۵

 

کاش می‌دونستیم با چه زبانی تشکر کنیم