رئیس سایت فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خراسان رضوی: اگر امکان صحبت ندارید به ۱۱۰۵۱ پیامک دهید

 

اونکه امکان تماس نداره، چجوری می‌تونه پیامک بده؟!