مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: به سراغ دانه درشت‌ها رفته‌ایم

 

با این همت امیدوارم بزودی پایان دانه درشت‌‌ها رو اعلام کنید