معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی:

هزینه سامانه رصد هوشمند توزیع مرغ در هر کیلو گرم ۱۰۰ تومان است

 

احتمالاً گاهی سامانه قطع میشه