کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی:

کاهش قیمت چند قلم کالای اساسی در خراسان رضوی

 

مثلاً خبر خیلی خوبی بود، به همچین خبری نیاز داشتیم