سهیل امین‌الشریعه، معاون اداری مالی سازمان اتوبوسرانی مشهد: بازسازی ۳۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده و تجهیز آنها به سامانه سرمایشی تا بهمن ماه امسال به پایان می رسد.

مدیریت درست یعنی همین! تو تابستون مردم اعتراض کنن به نبود کولر مسئولین قول بدن کولر بزار ولی تو زمستون! حالا خدا کنه همون قول رو عمل کنن.