مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی: 30 درصد معتادان مراکز ترک اعتیاد استان غیر بومی هستند

 

حتما کیفیت خدمات خوب بوده مشتری جذب کرده