رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد: مشکل کمبود سیمان در بازار رفع شد

 

مشکل قیمت کی حل میشه؟