رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو مشهد:

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزاد شدن واردات

 

کاش واردات خانه هم داشتیم؛ شاید امید خانه‌دار شدن زنده می‌شد