رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: در جریان بازرسی از هتل های محدوده حرم رضوی، سردخانه یک هتل پنج ستاره به دلیل شرایط غیر اصولی انجماد و عدم تجهیز به تونل انجماد مهر و موم و ۲ تن گوشت فاسد کشف و معدوم شد.

خوبه دیگه قیمت‌های کذایی این هتل‌ها به خاطر گوشت فاسدیه که به مردم میدادن؟؟ کاش اقلا انقدر صاحب هتل قدرت نداشت که با اینکه جان مردم رو به خطر انداخته حتی اسمش هم فاش نمیشه!23