دانشگاه علوم پزشکی مشهد: ۱۵ مرکز پاک برای واکسیناسیون کرونای مادران باردار در مشهد دایر است

 

یعنی مرکزی که بقیه واکسن می‌زنن پاک نیست