مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی: ثبت چهارمین روز پیاپی وضعیت هشدار در هوای کلان‌شهر مشهد

 

تا کروناست مسئولان نگران آلودگی هوا نیستن