روابط عمومی شرکت آب: چهارشنبه، آب در مناطقی از مشهد قطع می‌شود

 

اوج گرما، برق نداشتیم، آب که چیزی نیست