مرجان اکبری، معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی: در سال ۱۳۹۶، ۱۵۰ اثر تاریخی ثبت شده خراسان رضوی در فهرست آثار ملی این استان نیازمند عملیات مرمت اضطراری بود.

حالا اون آثار تاریخی دیگه ای که تخریب شد مگه کسی پیگیری کرد؟؟اینا هم مثل بقیه.