رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی خراسان رضوی:

۷۵ تن گوشت قرمز فاسد شده، با نظارت کارشناسان دامپزشکی از ابتدای امسال در کشتارگاه‌های استان شناسایی و معدوم شده است

 

مشخصه به فکر مردم نیستین؛ اما به فکر‌ جیب خودتون بودین اینجوری نمیشد