معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی:

شیوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی پیش رو اعلام شد

 

بازگشایی مدارس شیوه‌نامه نمی‌خواد، واکسیناسیون می‌خواد