رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی:

شفافیت شعار نیست، عمل است

 

به عمل کار بر آید به سخندانی نیست