نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: جشنواره فیلم مشهد کلید خواهد خورد

 

یعنی دیگه سینمایی تخریب نمیشه که برج بسازن بجاش