عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

علت بیشتر فوتی‌های کرونایی ترس از بیمارستان و مراجعه نکردن به مرکز درمانی بوده است

 

وقتی میگن بچه رو از آمپول نترسونید برای این روزا بوده