خبر خوش برای مشهدی‌ها، موج پنجم کرونا در جاده سرازیری

میشه از الآن جاده رو یکطرفه کنید