عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان خراسان رضوی:

تقاضای کاذب سرم در مشهد

احتمالا بیماران می‌گن حالا که تا بیمارستان اومدیم دست خالی برنگردیم یک سرم بزنیم