معاون توسعه ورزش بانوان اداره اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی:

تبلیغات فراوان کلاس رقص زیر سایه بی‌اطلاعی مسئولان!

از بی‌اطلاعی مسئولان ناراحت بشیم یا مجوز نداشتن این کلاس‌ها