دارابی رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد:خراسان رضوي در شهرستان هاي زير پوشش دانشگاه علوم پزشکی و در مشهد با وجود انبوه زائر و مسافر، به ۱۶هزار تخت بیمارستانی نیازدارد که اکنون با كمبود بيش از هشت هزار تخت بيمارستاني مواجه است.

نیمه پر لیوان رو ببینید! اگه ۸ هزار تخت کمه عوضش ۸ هزار تخت هم داریم دیگه! همه جا از صنعت توریست پول در میارن ما فقط تقصیرا رو میندازیم گردنشون، طفلکی این زائرا و مسافرا