عضو شورای شهر مشهد: غسالان بهشت رضا سه شیفت کار می‌کنند

یعنی سه برابر هم حقوق می‌گیرن یا همون حقوق‌شونم سه‌ماه یکبار می‌گیرن