مدیر ایمنی، بهداشت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی:

بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی واکسینه شده‌اند

ای کاش کارگران دربرابر بیکاری هم واکسینه می‌شدن