اتحادیه صنف بار فروشان مشهد: هویج ارزان و سیر گران شد

تا یکی رو گرون نکنن که اون یکی رو ارزون نمی‌کنن