اداره کل هواشناسی خراسان رضوی: پایان هفته گرم در انتظار استان و شهر مشهد

فکر نکنم هوا به داغی قیمت‌های بازار برسه