استاندار خراسان رضوی: واردات واکسن به خراسان رضوی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها تسهیل می‌شود

چقدر هم ظرفیت‌های گسترده‌ای دارین