فرماندار مشهد: تزریق واکسن کرونا در مشهد از یک میلیون دُز گذشت

الآن افتخار کنیم یا تاسف بخوریم