مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

کمبود واکسن در مشهد نداریم

کمبود آمپول‌زن دارین؟!