۲۸ طرح صنعتی در هفته دولت در خراسان رضوی به بهره‌برداری می‌رسد

باز خوبه از این بهانه‌ها وجود داره شما کاری بکنین