تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد، هواپیمای اوکراینی ربوده شده در فرودگاه مشهد به زمین نشسته است.

البته باید ثابت بشه قبل از مشهد ربوده شده یا بعد از مشهد