بهاروند رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد: دوچرخه‌های خراب و پنچر و اپراتورهای ناراضی نتیجه عدم‌نظارت شهرداری بر پیمانکاران خصوصی است.

ما از طرف عموم مردم از شما مسئول مستقیم این موضوع عذرخواهی میکنیم که چندساله دوچرخه‌ها رو گذاشتین تو ویترین الانم دنبال مقصر میگردین! از زمین به آسمون میباره جدیدا؟؟