اتحادیه بارفروشان میدان میوه و تره‌بار: چرا هویج گران شد؟

چون هویج هستش، خودش که گرون نمیشه