اداره سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

تعطیلات شش روزه کرونایی موجب افزایش ۵۱.۴٪ دستورالعمل‌های بهداشتی شده است

واقعا افسوس داره که بیشتر از این نشده