بتول گندمی: به زودی انتشار اطلاعات تمام سفرهای خارجی شهرداری مشهد در سامانه فاش

کار بسیار پسندیده‌ای هست فقط نکته‌اش اینجاست که حالا فهمیدیم مثلا فلانی با پول بیت‌المال تا حالا ۳۰ بار سفر خارجی بدون خروجی رفته، چه اتفاقی میفته ؟! آیا بازرسی و حراست شهرداری ورود پیدا می‌کنه و برخورد می‌کنه؟! نه میره و بازم میره و همه سر کاریم.