کارگاه تولید پودر لباسشویی تقلبی در مشهد با حضور شعبه سیار گشت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد مهر و موم شد.

بابا دم شما گرم دیگه پودر لباسشویی هم تقلبی میزنین؟! میگم چرا هر چی میریزیم کف نمیکنه و تمیز نمیکنه پودر لباسشوییپس نگو شما کفشو گرفتین!