مراسم استقبال از جناب شریعتمداری در مشهد با حضور گروه سرود و …!!!

استقبال با گروه سرود از وزیر آخه؟؟ انقدر بودجه و زمان زیادی دارین؟ ۴۰ ساله کلا داریم تو تشریفات الکی پیشرفت میکنیم انگار! چه خبره واقعا