رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی: تکذیب افزایش قیمت ۴۰ درصدی بلیت قطار

دقیقا ۴۰٪ افزایش نبوده برای همین تکذیب می‌کنن؛ یا بیشتر بوده یا کمتر