اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی خراسان رضوی:

تنها ۲ بازار پرنده فروشی در مشهد مجوز دامپزشکی دارند

 

چرا حسودی می‌کنین بقیه از شما مجوز نگرفتن