مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد: فعالیت تالارهای پذیرایی عروسی در مشهد ممنوع است

 

مشکلی نیست تغییر کاربری دادن، مجالس عزا برگزار می‌کنند